ADN Code 2017-2018

79,50

afmetingen (cm)  24 x 17 x 3

Beschrijving

Per 1 januari 2017 verscheen de nieuwste editie van de ADN code 2017-2018. De ADN code geeft de regels voor het binnenvaart vervoer gevaarlijke stoffen en wordt vervolgens in het Nederlands vertaald en vrij gegeven door de overheid. Wij bieden de complete officiële NL talige editie van de overheid inclusief VBG, VBGS en WvGS. Ze ADN boeken 2017-2018 vormen twee handzame boeken welke direct leverbaar.

De ADN Code 2017-2018 voor het binnenvaart vervoer gevaarlijke stoffen.

De Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen  opgenomen, afkomstig uit het ADN verdrag (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures).

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Brand Name
Safetynet Publishers
Product Name
ADN Code 2017-2018 boeken
Price
EUR 79,50
Please follow and like us: