ADN Code 2019-2020 Boeken

79,50

afmetingen (cm)  24 x 17 x 3

Beschrijving

Per 1 januari 2018 verscheen de nieuwste editie van de ADN code 2019-2020. De ADN code geeft de regels voor het binnenvaart vervoer gevaarlijke stoffen en wordt vervolgens in het Nederlands vertaald en vrij gegeven door de overheid. Wij bieden de complete officiële NL talige editie van de overheid inclusief VBG, VBGS en WvGS. Ze ADN boeken 2019-2020 vormen twee handzame boeken welke direct leverbaar.

De ADN Code 2019-2020 voor het binnenvaart vervoer gevaarlijke stoffen.

De Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen  opgenomen, afkomstig uit het ADN verdrag (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures).

Please follow and like us: