ADR code 2017-2018 boeken

Wij bieden de officiële Nederlandstalige ADR boeken versie 2017-2018 inclusief het KB.

De ADR boeken zijn in een handzaam formaat in een set van twee boeken samengevat en direct leverbaar voor slechts € 79,50 per set

De ADR boeken 2017-2018 bestel je hier.

ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Het ADR is het Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg binnen Europa.

Het bevat onder andere eisen over:

  • criteria voor gevaarsindeling gevaarlijke goederen
  • vervoersvoorwaarden
  • eisen aan verpakkingen en tanks
  • procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

Indeling ADR boeken in hoofdstukken.

Bijlage A: Algemene voorschriften en voorschriften met betrekking tot de gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Deel 1: Algemene voorschriften
Deel 2: Classificatie
Deel 3: Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen verpakt in beperkte hoeveelheden
Deel 4: Bepalingen met betrekking tot het gebruik van de verpakkingen en de tanks
Deel 5: Verzendingsprocedures
Deel 6: Voorschriften met betrekking tot de constructie van de verpakkingen, van de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC’s – Intermediate Bulk Containers), van de grote verpakkingen en van de tanks, en met betrekking tot de beproevingen die ze moeten ondergaan
Deel 7: Bepalingen met betrekking tot de vervoersvoorwaarden, het laden, het lossen en de behandeling

Bijlage B: Bepalingen betreffende het transportmaterieel en het vervoer

Deel 8: Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de documenten
Deel 9: Voorschriften met betrekking tot de constructie en de goedkeuring van de voertuigen

Voor meer wegvervoer producten klik hier!
ADN Code 2019-2020 Boeken

In De ADN Code vindt u de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren. Deze van oorsprong Engelse tekst wordt door de overheid in het Nederlands vertaald. Wij bieden deze  officiële Nederlandstalige editie inclusief VBG, BVGS en WvGS. Een complete uitgave dus. De ADN Code 2019-2020 bestaat uit twee handzame boeken.  Ieder boek meet  24 x 17 x 3 cm.

Leverbaar vanaf voorjaar 2019.

De ADN Code 2019-2020 voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren

Het ADN is de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren en vormt de basis voor de WVGS, het Bvgs en het VBG.  WVGS staat voor Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS). Bvgs staat voor het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen en VBG staat voor Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen. Dit VBG bestaat uit 4 bijlagen: het ADN, Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (RVGZ), aanvullende voorschriften op het ADN en een overzicht van de erkende instanties.
ADR 2019-2020 code boeken (NL)

Per 1 januari wijzigt in een 2-jaarlijkse cyclus de code voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen. Pre order deze ADR code boeken nu voor de introductie prijs van € 84,- excl. BTW.

Deze nieuwe ADR code uitgave is een “must have” voor iedereen die op de hoogte dient te zijn van de regels voor het internationaal wegvervoer van gevaarlijke stoffen.

Vermoedelijke verschijningsdatum is voorjaar 2019.

Bestel nu en ontvang deze boeken als eerste in het voorjaar van 2019.

 

Voor meer wegvervoer producten klik hier!
RID code boeken 2019-2020 (Frans)

Op1 Januari 2019 verschijnt de RID 2019-2010: de code voor het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. U kunt de code boeken in het Frans bij ons bestellen.

Bestel nu de RID code boeken 2019-2020.

The regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (RID). The code applies in participating countries in Europe. It is applicable to the international transport of dangerous goods on the territory of the parties that have signed these rules. The RID code is an annex of the scheme transport of dangerous materials by rail (VGS) and belongs to the transport of dangerous substances Act.
RID code books 2019-2020 (Duits)

Op1 Januari 2019 verschijnt de RID 2019-2010: de code voor het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. U kunt de code boeken in het Duits bij ons bestellen.

Bestel nu de RID code boeken 2019-2020.

The regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (RID). The code applies in participating countries in Europe. It is applicable to the international transport of dangerous goods on the territory of the parties that have signed these rules. The RID code is an annex of the scheme transport of dangerous materials by rail (VGS) and belongs to the transport of dangerous substances Act.
RID code books 2019-2020 (Engels)

Op1 Januari 2019 verschijnt de RID 2019-2010: de code voor het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. U kunt de code boeken in het Engels bij ons bestellen.

Bestel nu de RID code boeken 2019-2020.

The regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail (RID). The code applies in participating countries in Europe. It is applicable to the international transport of dangerous goods on the territory of the parties that have signed these rules. The RID code is an annex of the scheme transport of dangerous materials by rail (VGS) and belongs to the transport of dangerous substances Act.
ADN Code 2017-2018

Per 1 januari 2017 verscheen de nieuwste editie van de ADN code 2017-2018. De ADN code geeft de regels voor het binnenvaart vervoer gevaarlijke stoffen en wordt vervolgens in het Nederlands vertaald en vrij gegeven door de overheid. Wij bieden de complete officiële NL talige editie van de overheid inclusief VBG, VBGS en WvGS. Ze ADN boeken 2017-2018 vormen twee handzame boeken welke direct leverbaar.

De ADN Code 2017-2018 voor het binnenvaart vervoer gevaarlijke stoffen.

De Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen  opgenomen, afkomstig uit het ADN verdrag (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures).