ADR code 2017-2018 boeken

Wij bieden de officiële Nederlandstalige ADR boeken versie 2017-2018 inclusief het KB.

De ADR boeken zijn in een handzaam formaat in een set van twee boeken samengevat en direct leverbaar voor slechts € 79,50 per set

De ADR boeken 2017-2018 bestel je hier.

ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Het ADR is het Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg binnen Europa.

Het bevat onder andere eisen over:

  • criteria voor gevaarsindeling gevaarlijke goederen
  • vervoersvoorwaarden
  • eisen aan verpakkingen en tanks
  • procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

Indeling ADR boeken in hoofdstukken.

Bijlage A: Algemene voorschriften en voorschriften met betrekking tot de gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Deel 1: Algemene voorschriften
Deel 2: Classificatie
Deel 3: Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen verpakt in beperkte hoeveelheden
Deel 4: Bepalingen met betrekking tot het gebruik van de verpakkingen en de tanks
Deel 5: Verzendingsprocedures
Deel 6: Voorschriften met betrekking tot de constructie van de verpakkingen, van de grote recipiënten voor losgestort vervoer (IBC’s – Intermediate Bulk Containers), van de grote verpakkingen en van de tanks, en met betrekking tot de beproevingen die ze moeten ondergaan
Deel 7: Bepalingen met betrekking tot de vervoersvoorwaarden, het laden, het lossen en de behandeling

Bijlage B: Bepalingen betreffende het transportmaterieel en het vervoer

Deel 8: Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de documenten
Deel 9: Voorschriften met betrekking tot de constructie en de goedkeuring van de voertuigen

Voor meer wegvervoer producten klik hier!
ADN Code 2017-2018

Per 1 januari 2017 verscheen de nieuwste editie van de ADN code 2017-2018. De ADN code geeft de regels voor het binnenvaart vervoer gevaarlijke stoffen en wordt vervolgens in het Nederlands vertaald en vrij gegeven door de overheid. Wij bieden de complete officiële NL talige editie van de overheid inclusief VBG, VBGS en WvGS. Ze ADN boeken 2017-2018 vormen twee handzame boeken welke direct leverbaar.

De ADN Code 2017-2018 voor het binnenvaart vervoer gevaarlijke stoffen.

De Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) bevat specifieke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip. Als bijlage bij deze regeling zijn de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen  opgenomen, afkomstig uit het ADN verdrag (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures).
ADN code boeken 2015-2016

Code boeken voor het vervoer gevaarlijke stoffen over binnenwateren inclusief VBG.

Een compleet handboek (editie 2015-2016) voor alle betrokkenen bij het verzenden of vervoeren van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren.