IMDG Code 38-16 boeken

De IMDG code heeft in de loop der jaren veel veranderingen ondergaan, zowel in indeling als in de inhoud, om de snelle expansie van de scheepvaartindustrie te kunnen volgen. Amendementen 38-16 bevatten herzieningen aan verschillende onderdelen van de code en de transportvereisten voor specifieke stoffen. Het werd aangenomen bij het Maritime Safety Committee (MSC) van de IMO tijdens zijn negentiende derde zitting in mei 2016.

De Code, zoals gewijzigd bij Wijzigingen 38-16, is verplicht vanaf 1 januari 2018, maar mag vanaf 1 januari 2017 vrijwillig door de Administraties geheel of gedeeltelijk worden toegepast.

De IMDG code boeken 38-16 bestel je hier.


De IMDG code is verdeeld in zeven delen:
 

Volume 1 (onderdelen 1, 2, 4, 5, 6 en 7 van de Code) bevat secties over:
– algemene bepalingen, definities en opleiding
– classificatie
– verpakkingen en tankvoorzieningen
– zendingsprocedures
– constructie en testen van verpakkingen, IBC’s, grote verpakkingen, draagbare tanks, MEGC’s en voertuigen voor wegwagens
– vervoer.
 

Deel 2 bevat deel 3 (Gevaarlijke goederenlijst, speciale bepalingen en uitzonderingen), bijlagen A en B (generieke en N.O.S. Proper Shipping Names, en woordenlijst van termen) en een index.

De uitgave die wij leveren is de originele IMO uitgave in het Engels.IMDG Code 39-18 boeken

(Volume I and Volume II) – Authorized for use 1 January 2019 / Mandatory 1 January 2020

Order the IMDG code  39-18 books here.

The International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code is the mandatory framework for all aspects of handling dangerous goods and marine pollutants in sea transport. The provisions of the Code affect a whole range of industries and services such as manufacturers, packers, shippers, feeder services such as road and rail. the IMDG Code contains authoritative advice on classification, stowage, segregation, packing, labeling, terminology and emergency response action. This version of the Code, which incorporates amendment 39-18, is authorized for use 1 January 2019.

Amendment 39-18 (authorized for use 1 January 2019 / Mandatory 1 January 2020).
Boek Chinese lijst van gevaarlijke goederen

Boek met de Chinese lijst van gevaarlijke goederen (Un nummers met gevaarlijke stoffen vertalingen ENG – Chinees)
SOLAS Consolidated Arabic Edition

The SOLAS Consolidated Edition 2014 is an essential reference for maritime administrations, ship manufacturers, owners and operators, shipping companies, education institutes and all others concerned with requirements of the International Convention for the Safety of Life at Sea.

In order to provide an easy reference to all SOLAS requirements applicable from 1 July 2014, this edition presents a consolidated text of the SOLAS Convention, its Protocols of 1978 and 1988 and all amendments in effect from that date.
IAMSAR Manual – Volume III, 2016 Edition

Mobile Facilities (volume III) is intended to be carried on board rescue units, aircraft and vessels to help with performance of a search, rescue or on-scene coordinator function and with aspects of SAR that pertain to their own emergencies.

The 2016 edition incorporates amendments adopted by ICAO and approved by the IMO Maritime Safety Committee. The 2015 amendments enter into force on 1 July 2016.
IAMSAR Manual – Volume II, 2016 Edition

The Mission Co-ordination (volume II) assists personnel who plan and co-ordinate SAR operations and exercises.

The 2016 edition incorporates amendments adopted by ICAO and approved by the IMO Maritime Safety Committee. The 2015 amendments enter into force on 1 July 2016.

ISBN: 9789280116403
IAMSAR Manual – Volume I, 2016 (English) Edition

Organization and Management (Volume I) discusses the global SAR system concept, establishment and improvement of national and regional SAR systems and co-operation with neighbouring States to provide effective and economical SAR services.

The 2016 edition incorporates amendments adopted by ICAO and approved by the IMO Maritime Safety Committee. The 2015 amendments enter into force on 1 July 2016.
Fire Safety Systems (FSS) Code (English)

This publication presents engineering specifications for fire safety equipment and systems required by SOLAS chapter II-2 concerning:
– international shore connections
– personnel protection
– fire extinguishers
– fixed gas fire-extinguishing systems
– fixed foam fire-extinguishing systems
– fixed pressure water-spraying and water-mist fire-extinguishing systems
– automatic sprinkler, fire detection and fire alarm systems
– fixed fire detection and fire alarm systems
– sample extraction smoke detection systems
– low-location lighting systems
– fixed emergency fire pumps
– arrangement of means of escape
– fixed deck foam systems
– inert gas systems
– fixed hydrocarbon gas detection systems.

This edition also includes IMO resolutions and circulars relevant to the Code.

ISBN: 9789280116014
IMDG Code 38-16 (CD-rom for windows)