Vlarem

Dit boek bevat de integrale tekst van het Vlarem I, Vlarem II en Vlarem III inclusief bijlagen.

Deze wettekst bundel geeft een goed inzicht in de Vlaamse milieu regelgeving.
Omgevingswet en concept besluiten Boeken (4 delig)

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2019 in werking. De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2019 goed in te laten gaan.

In deze set van 4 boeken vindt u de totale Omgevingswet en de concept besluiten. Bereid je nu al voor op de teksten.
Arbowet 2017: ‘Wetgeving en besluit’

De complete arbeidsomstandighedenwet en het arbobesluit.

Editie 2017
PGS15 opslag gevaarlijke stoffen (boekvorm)

Richtlijn voor opslag en tijdelijke opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.
De PGS15 opslag gevaarlijke stoffen (boekvorm).

n deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.